Motorola uvedla na trh MSP 4.0

Motorola uvolnila koncem ledna novou hlavní verzi systému Mobility Services Platform - MSP verze 4. Tato verze přináší řadu zcela nových vlastností, mezi něž patří zejména podpora správy běžných chytrých telefonů a tabletů. MSP nově podporuje Apple iOS, tedy iPhone, iPod Touch a iPad. Rozšířena byla i podpora zařízení s operačním systémem Google Android v2.2 a novějších, včetně tabletů s Androidem verze 3.

Podpora BOYD v Motorola MSP4MSP 4 řeší nově a efektivně i správu tzv. BYOD zařízení, tedy zařízení, které si sami zaměstnanci/uživatelé přinesou z domova a využívají je k plnění pracovních úkolů. Administrátor má všechna zařízení používaná v podniku pod kontrolou prostřednictvím centrální management konzole - týká se to jak tradičních robustních mobilních terminálů, tak i spotřebitelských zařízeních s Apple iOS nebo Android OS, jejichž obliba v poslední době velmi narostla. Pro správu zařízení s Apple iOS a Android OS nabízí MSP 4 řadu možností včetně úvodního stagingu, managementu definovaného politikami, vzdálené instalace software, inventarizace zařízení a sběru dat. Administrátoři MSP tak mají k dispozici podobné prostředky a nástroje jako pro management tradičních průmyslových mobilních terminálů s Windows CE a Windows Mobile.
Zde je výčet nejdůležitějších novinek MSP 4:
  • Podpora zařízení s Apple iOS verze 4 a 5. MSP poskytuje pro iPhone, iPod Touch a iPad plnohodnotný management v rámci možností daných operačním systémem a samotnými zařízeními.
  • Nový typ stagingu - registrace pomocí webového prohlížeče. MSP 4.0 doplňuje metody stagingu známé z MSP 3 o staging pomocí webového prohlížeče nezávisle na použitém operačním systému. Uživatel mobilní jednotky zadá do řádku URL adresu MSP Enrollment serveru, který zprostředkuje navázání kontaktu mezi mobilním zařízením a MSP serverem. Toho se s výhodou využije například právě pro konfiguraci chytrých telefonů a tabletů.
  • Podpora pro tablet Motorola ET1. Správa průmyslového tabletu Motorola ET1 je v MSP 4.0 plně podporována (na rozdíl od MSP 3). MSP klient je na ET1 předinstalován, instalace software je možné dělat vzdáleně (OTA, Over-the-Air), stejně tak jako update OS a instalace certifikátů. ET1 dále podporuje tzv. Application Whitelist, který umožňuje nadefinovat seznam povolených aplikací s tím, že vše ostatní je na zařízení pro běžného uživatele zakázáno.
  • Nové bezpečnostní funkce. Kromě vzdáleného zamykání a mazání dat přichází MSP 4.0 s možností zamykání jednotlivých periférií mobilních zařízení, jako jsou telefon, kamera a Bluetooth. V případě zamknutého telefonu lze nadefinovat povolené číslo pro nouzové volání. MSP 4.0 nově nabízí rovněž šifrování dat v souborovém systému mobilního zařízení. Šifrované soubory jsou na uzamčených zařízeních nedostupné.
  • Automatická instalace a obnova certifikátů. MSP může získávat data z externích aplikací, což umožňuje např. implementaci automatického získávání a obnovy certifikátů z certifikační autority.
  • Skriptování na mobilních zařízeních. V MSP 4.0 je nově k dispozici možnost instalovat a spouštět skripty na straně mobilních zařízení Motorola s Windows CE nebo Windows Mobile, což zvyšuje flexibilitu celého řešení. Ke skriptování se používá jazyk LUA.