Motorola MSP 4.2

Motorola uvádí na trh systém MSP verze 4.2 pro konfiguraci, inventarizaci a vzdálený dohled mobilních zařízení z jediného místa.

Stejně jako MSP 4.0 i MSP 4.2 je nabízeno limitovaným způsobem – tzn. prodej musí produktový management Motoroly předem schválit. MSP 4.2 nabízí rozšířenou podporu pro Android zařízení od Motoroly a SB1 Smart Badge.

Hlavní novinky MSP 4.2:

 • Možnost nastavit parametry WWAN na Motorola zařízeních s Androidem
 • Remote Control pro Motorola zařízení s Androidem
 • Ukončení oficiální podpory pro BYOD zařízení (Apple a non-Motorola Android). Podpora BYOD jako taková v MSP 4.2 zůstává, ale nebude podporována Motorolou při jakýchkoliv problémech/dotazech.
 • Vylepšení podpory při stagingu a provisioningu pro nastavení a aplikace, které jsou specifické pro konkrétní lokality (site)
 • Podpora EWB100
 • Kompletní dokumentace přístupná z webové MSP konzole
 • Podpora Microsoft SQL 2012
 • Application Whitelist pro Android zařízení
 • Vylepšený modul Lock&Wipe: možnost blokovat určité periférie (kamera, Bluetooth), možnost zablokovat zařízení po špatně zadaném heslu, možnost vytáčet určitá telefonní čísla i na uzamčeném zařízení
 • Data šifrovaná pomocí MSP modulu SecureStorage jsou na uzamčených zařízeních zcela znepřístupněna. Pokud jsou umístěna na vyjímatelných paměťových kartách, lze je přečíst mimo mobilní terminál.
 • Automatické nahrávání/obnova certifikátů: MSP lze nakonfigurovat na automatické stažení certifikátů na CA serverech a jejich automatický deployment do mobilních zařízení.
 • Podpora skriptování na mobilních zařízeních pomocí LUA sktriptů

MSP 4.2 je poslední hlavní verzí systému. Motorola následně ukončí jeho vývoj.

Více informací o systému Motorola MSP