Novinky ve Wi-NG 5.5

Motorola Wi-Fi komponentyMotorola uvolnila koncem roku 2013 další řadu firmware do svých Wi-Fi controllerů a access pointů označovanou jako Wireless New Generation neboli Wi-NG 5.5.

Představme si zde hlavní novinky:

  • Hierarchický management: pomocí RF controllerů NX9xxx nebo RFS7000 v NOC lze centrálně spravovat RF controllery na lokalitách. RFS7000 umožňuje spravovat všechny typy RFS, NX9000 všechny RFS a NX45xx/NX65xx a NX9500 všechny RFS a NX controllery. Nadřízený controller si bere jednu AAP licenci na každý spravovaný RF controller nižší úrovně.
  • Management virtuálních strojů běžících na NX45xx/NX65xx pomocí NX95xx controlleru
  • Možnost hostovat systém Motorola ADSP (verze 9.1 a vyšší) na controlleru NX95xx
  • Podpora pro tzv. BYOD Device Fingerprinting: lze definovat role / omezit přístup mobilních zařízení ke zdrojům v závisloti na tom, jedná-li se o podnikové nebo BYOD zařízení
  • Zdokonalení funkcí mesh pro venkovní použití (vizualizace, výběr nejlepších kanálů aj.)
  • Podpora autentizace 802.1x na LAN portech (uživatel, který neprojde autentizací může být připojen do Guest VLAN), podpora MSCHAPv2 v integrovaném Radius serveru aj.
  • Smart Caching na NX controllerech: umožňuje ukládat video obsah (z Youtube, korporátního videoserveru apod.) do mezipaměti na controlleru a tím redukovat objem dat přenášených z internetu. Vyžaduje speciální licenci.
  • Nový zjednodušený průvodce pro úvodní nastavení Independent AP. Původní průvodce je označený jako Advanced.
  • Vylepšené analytické služby + API rozhraní pro načtení analytických dat do externí aplikace
  • Certifikace WiFi Certified Passpoint (Hotspot 2.0), Voice Enterprise a 802.11w

S Wi-NG 5.5 se rovněž rozšiřuje možnost využití controllerů RFS40xx na management až 48 access pointů. Pro controllery NX9000 je nově k dispozici licenční rozšíření na řízení 8 podřízených controllerů nebo AP.