Avalanche Telicost - proaktivní management výdajů za telekomunikace

Mnoho zákazníků rozšiřuje použití mobilních zařízení jako jsou mobilní telefony a tablety. Pokud nejsou tato zařízení správně administrována, mohou náklady za přenos dat, posílání SMS nebo roaming nepřiměřeně narůstat. Informace od operátora spojená s fakturou za telekomunikační služby pak už může přijít pozdě...

Wavelink Avalanche Telicost je řešení typu SaaS (Software as a Service) pro sledování telekomunikačních nákladů v reálném čase. Firmám, které jej implementují pomáhá snížit výdaje za telekomunikace. Avalanche Telicost proaktivně monitoruje, reportuje a analyzuje datové i hlasové přenosy, SMS a roaming na inventarizovaných mobilních zařízeních v reálném čase. V tom je jeho hlavní odlišnost od běžných systémů na analýzu telekomunikačních nákladů, které jako podklady využívají poklady od telekomunikačních operátorů za uplynulá období.

Avalanche Telicost je podporován na zařízeních Android™, BlackBerry®, Apple® iPhone®, Apple® iPad®, M2M, Microsoft® Windows® a Windows Mobile®.