Zebra Wi-NG Express

Access Point Zebra AP-7522EZebra uvedla na trh portfólio levných Wi-Fi produktů označované souhrnným názvem Wi-NG Express. Jedná se o řadu access pointů 802.11n i 802.11ac, jeden fyzický a jeden virtuální controller. Controllery se nazývají Wi-NG Express Manager.
Access pointy vycházejí z existujících typů AP-6511, AP-6521, AP-6522, AP6562, AP-7502 a AP-7522 a poznáte je podle písmene E v názvu AP.
Wi-NG Express nemá takové možnosti jako Wi-NG 5 (chybí zde např. CLI, není zde integrovaný WIPS, RADIUS na AP aj.), ale pro menší a střední instalace často postačí. Hlavním lákadlem je cena, která má konkurovat SOHO výrobcům jako jsou Zyxel nebo Netgear.
Stejně jako u „velkého“ Wi-NG 5.x i Wi-NG Express podporuje AP v roli virtuálního controlleru – tedy možnost řízení dalších až 24 AP stejného typu z jednoho AP. Pro větší sítě (max. 1024 AP) jsou určeny Express managery: NX7510E a VX9000E, které v základu obsahují 64 licencí. Express Manager je vhodné použít při implementaci centrálně řízení WLAN na různých lokalitách nebo při použití různých typů AP.
Konfigurace produktů Wi-NG Express je možná pouze přes webové rozhraní, které je podobné rozhraní klasického AP-6521 s firmwarem 5.5.6 nebo novějším.
Produkty však nejsou záměnné, tzn. klasickým Wi-NG 5 controllerem nelze řídit Express AP a obráceně Wi-NG Express controller neumí řídit Wi-NG 5 AP. To samé platí i pro virtuální controllery.