Diagnostika WLAN

Uživatelské prostředí programu Motorola SiteScannerNefunguje vaše bezdrátová síť podle vašich představ, vyskytují se v ní místa s nedostatečným signálem, rušení nebo datová rychlost nedosahuje potřebné úrovně? Potom je vhodné provést diagnostiku WLAN. Při ní se provede podrobné měření pomocí notebooku vybaveného rádiovými adaptérem a programem Motorola SiteScanner 13.1, který sbírá do paměti údaje o RF signálu a rušení, následně je dokáže zpracovat a graficky vyhodnotit. Výsledkem jsou tzv. heat-mapy neboli mapy pokrytí, rušení, použitých kanálů a datových rychlostí pro obě pásma používaná pro bezdrátové sítě, tj. 2,4 GHz i 5 GHz podle standardů 802.11a/b/g/n.

Předpoklady pro podrobnou diagnostiku WLAN:

  • plánek měřených prostor ve formátu AutoCAD (DWG) nebo JPG
  • zajištění fyzického přístupu do všech potřebných prostor

Na základě provedené diagnostiky lze uskutečnit optimalizaci parametrů vaší Wi-Fi sítě:

  • nastavit kanály tak, aby nekolidovaly navzájem ani s okolními Wi-Fi sítěmi
  • optimalizovat vysílací výkon access pointů
  • navrhnout případné doplnění nebo přemístění access pointů event. použitých antén