Konfigurace WLAN

Webové rozhraní access pointu Motorola AP-6521Wi-Fi produkty Extreme WiNG (Zebra/Motorola/Symbol) vám pomůžeme nakonfigurovat podle vašich představ a potřeb i podle doporučených bezpečnostních standardů. To se týká jak RF controllerů, tak i jednotlivých AP.

Výhody

  • s konfigurací strávíte minimum času
  • výsledkem bude taková bezdrátová síť, která splňuje vaše očekávání
  • bezdrátová síť bude bezpečná

Konfigurace může zahrnovat

  • nastavení síťové komunikace (IP adresy, jména)
  • nastavení WLAN (SSID, šifrování, autentizace)
  • nastavení integrovaných služeb (RADIUS, hotspot, DHCP aj.)
  • nastavení pokročilé bezpečnosti (Wireless IDS a IPS)

Podporované produkty

  • veškeré Wi-Fi controllery Extreme WiNG (Zebra, Motorola, Symbol), včetně WS5000, WS5100, WS2000, RFS4000, RFS6000, RFS7000, NX9000, NX9500 včetně Dependent AP (AP100, AP300, AP621, AP622 a AP650)
  • veškeré Independent access pointy Symbol, Motorola, Zebra, včetně AP-4131, AP-5131, AP-6521, AP-6532, AP-7131, AP-7522 a AP-7532.