Měření signálu

Měření signálu WLANMěření signálu je téměř nezbytným základem při budování nové nebo rozšiřování existující Wi-Fi sítě.

Při měření používáme testovací access point, který umísťujeme pokud možno co nejblíže k místu předpokládaného budoucího upevnění. S mobilní jednotkou (nejlépe se stejným typem, který se pak v podniku bude používat) poté procházíme veškeré okolní prostory a měříme kvalitu signálu, rušení a rychlost spojení. Pro detailní zjištění situace používáme také notebook se specializovanou rádiovou kartou a s aplikací, která umožňuje nad plánkem budovy vytvořit tzv. heat-mapy, tedy barevné vyznačení síly signálu, rušení, přenosové rychlosti, SNR případně dalších parametrů, a to jak v pásmu 2,4 GHz tak i 5 GHz.

Bezdrátovou síť lze navrhnout bez provedení měření jen na základě dostupných plánků lokality a případných doplňujících informací. Přináší to však s sebou riziko pozdějších problémů: není zohledněno rušení od okolních zdrojů, zaplněnost prostředí, stavební materiál budov apod. Návrh WLAN bez měření obvykle provádíme jen z důvodu přípravy orientační cenové nabídky na potřebné hardwarové vybavení případně za situace, kdy objekt, kde se má WLAN budovat, není ještě vystavěn či je zcela prázdný (sklad bez regálů, prázdná výrobní hala apod.). I v takovém případě má smysl návštěva lokality pro poskytnutí lepší orientace v prostředí, což následně přináší přesnější údaje pro zpracování dalších cenových nabídek.