Zebra Wi-NG 5.8

Zebra Wi-NG 5 portfólioZebra uvolnila v srpnu 2015 další verzi bezdrátové platformy Wi-NG 5, tentokrát s označením 5.8. Pojďme si přiblížit jaké novinky Wi-NG 5.8 přináší.

 • Vizualizace sítě Zebra NSight - monitoring, reporting a troubleshooting
  • Vizualizace síťových událostí a statistik – zjednodušené a unifikované pohledy dle uživatelských rolí, více než 20 konfigurovatelných widgetů pro náhled na grafy trendů chování uživatelů a sítě: využití sítě, šířka pásma, počet a typ klientů, zdraví/utilizace RF pásma, použití aplikací na klientovi/WLAN/AP atd.
  • Přizpůsobitelný průběžně updatovaný dashboard pro každou uživatelskou roli
  • Nástroje pro troubleshooting v reálném čase – zachytávání paketů, debugovací logy bezdrátového provozu, TCP/IP ping a traceroute
  • Interaktivní mapy pokrytí (heat map) s vizualizací RF atributů a identifikací potenciálních problémů a problémových oblastí
  • Analýza trendů v reálném čase i do historie – vhodné pro plánování rozšiřování sítě
 • Přístup hostů – hotspot (captive portal)
  • Hosté mají možnost se sami registrovat
   • Registrace zařízení s (volitelným) jednorázovým heslem
   • Registrace uživatele s využitím identity v podobě e-mailové adresy nebo mobilního čísla
   • Zaslání přístupového kódu pomocí e-mailu nebo SMS
   • Konfigurovatelné registrační formuláře (jméno, e-mail, mobil, věk aj.)
  • Registrace s využitím profilů na sociálních sítích
  • Webový portál podporující mobilní platformy s možností přizpůsobení (barva, banner, preview)
  • Externí URL při úspěšné autentizaci
  • Analytické nástroje a kapcita až pro 2 milióny uživatelských identit (ukládání/analýza jsou podporovány pouze na platformách NX-95XX, NX-96XX, VX-9000 a NX-75XX)
 • Analýza a řízení používaných aplikací
  • Modul pro hloubkovou analýzu paketů na 802.11ac access pointech AP-7522, AP-7532, AP-7562 a controllerech NX-5500, NX-7500, NX-9500, NX-9600 – poskytuje analýzu a řízení na základě aplikační (7.) vrstvy
  • Detekce a klasifikace aplikací na základě dynamických podpisů – umožňuje vytvořit efektivní pravidla přístupů k bezdrátové síti
 • Rozšířená spolupráce s mobilními klienty
  • Detekce děr v pokrytí – mobilní klienti Zebra MC18, MC40 a MC92N0 s Android OS mohou napomáhat při detekci problémů bezdrátové infrastruktury, využívá se standardu 802.11k s proprietárními rozšířeními Zebra Wi-NG
  • Optimalizace roamingu
   • Podpora standardu 802.11v na všech mobilních zařízeních podporujících tento standard
   • Proprietární rozšíření Zebra Wi-NG pro rychlé skenování DFS kanálů a rychlý roaming s podporou na mobilních klientech Zebra MC18, MC40 a MC92N0 s Android OS
 • Centrální management ethernetových přepínačů EX-3500 Ethernet
  • Podpora na platofrmách NX a VX
  • Adopce, vzdálená konfigurace a monitoring přepínačů EX-3500 spolu s Wi-NG AP
 • Rozšířené možnosti nastavení sítě
  • Možnost ukončit EAP session na Proxy Radius serveru a povolit autentizaci na externím Radius serveru
  • Zvýšení počtu VLAN na WLAN v poolu - z 16 na 32
  • Traffic shaping - podpora na lokálním i tunelovaném provozu (LAN i WLAN) na zařízení
 • Client Bridge
  • Access pointy AP-6522 a AP-6562 lze konfigurovat jako client bridge, tj. lze k nim prostřednictvím ethernetového portu připojit jiná zařízení s ethernetovým rozhraním
 • Rozšíření správy T5 přepínačů na NX/VX platformách
  • Možnost konfigurovat DSL porty, plánovaný restart, řízení VLAN pomocí RF domény aj.